onze vrienden

Buro Omgeving

Turfweide is als landschapsmonument ontworpen door Buro Omgeving uit Antwerpen. Oorspronkelijk begon het in het Gilbertjaar, waarbij de werkgroep Schoon Gillbert een projectvraag had uitgeschreven. De projectgroep bestond uit Astrid Swart, Andre de Haas, Johan Huibers en Roel van Laar. Voor het landschapsproject zijn zes architectenbureaus benaderd; drie vanuit Nederland en vanwege Gilbert, die in Antwerpen met Veens turf bouwde, drie bureaus uit Antwerpen en omgeving. Vanuit dit proces is er een warme betrokkenheid ontstaan tussen gemeente Veenendaal en stad Antwerpen.

Inwoners en omgeving

Turfweide als initiatief uit de samenleving heeft vanaf het begin als uitgangspunt de betrokkenheid van inwoners en omwonenden. Vanuit dit initiatief is de Gilbertgaard uiteindelijk omgedoopt tot Turfweide. Er zijn in de loop van het proces veel contactmomenten met de buurt geweest. Mede georganiseerd en ondersteund door Bewonerscommissie Buurtbelang Slaperdijk.

De uitvoering van het project en het onderhoud zal zoveel mogelijk met lokale partners gedaan worden. Waaronder De Koninklijke Ginkel Groep en Rosa Novum. Als sociaal innovatief project worden met name ook personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het onderhoud van het plan betrokken.

Educatie

Door educatie wordt op een begrijpelijke manier het historisch besef, belang en identiteit van Veenendaal doorgegeven aan de jeugd. Met Turfweide zal de huidige en toekomstige generatie een plek hebben waaraan ze de gezamenlijke identiteit kunnen verbinden. Het onderwijs zal in samenwerking met het IVN Veenendaal-Rhenen en door ‘School en Cultuur’ worden vormgegeven.

Dit landschapskunstwerk levert een bijdrage aan het vergroten van de biodiversiteit, waterbuffering en verscheidenheid aan Flora en Fauna. Daarom werkt de stichting ook samen en stemt af met Waterschap Vallei en Veluwe.

Veiligheid vergroten

Turfweide vergroot de veiligheid voor wandelen en fietsen door het verlagen en verbreden van de Slaperdijk. Vanuit deze nieuwe wandelzone kunnen bezoekers genieten van een uniek stukje landschapsgeschiedenis en natuurontwikkeling. Het plan is een nieuwe schakel in de cultuurhistorische omgeving en zal daarmee de oorspronkelijke verbinding met Roode Haan en de Grebbelinie versterken. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid van het ontwikkelen van nieuwe wandelroutes. Het Regionaal Bureau voor Toerisme RBT Heuvelrug en Vallei en Ingenious Tomorrow zijn daarom ook betrokken vrienden van de stichting. Ingenious Tomorrow ‘wil de samenleving wat nalaten door te investeren in het herstellen, behouden en beheren van monumentale- en historische gebouwen, cultureel erfgoed en kunstobjecten in de openbare ruimte’ en is vanuit dat oogpunt ondersteuner van de stichting.

Ja, ik wil ook vriend worden

Vul onderstaand uw gegevens in. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een afspraak te maken om uw wensen en de mogelijkheden te bespreken.

Word vrijwilliger en ondersteun de Turfweide met uw talent.

Word vrijwilliger bij de Turfweide