Buurtbelang Slaperdijk

Buurtbelang Slaperdijk zijn alle mensen in de wijk die min of meer direct aangrenzend aan de toekomstige Turfweide woonachtig zijn. Deze groep is ontstaan nadat Buro Omgeving de prijsvraag had gewonnen, waarna op initiatief van Rien van der Veen in een onderhoud met de wethouder de inspraak van de buurt werd afgesproken. Het bestuur van buurtbelang, thans mede omvattend Lies Kruis en Arienne Stevens hebben zich bezig gehouden met de opbouw van een databestand van emailadressen ten behoeve van de informatievoorziening aan de buurtbewoners en het inzichtelijk maken van het draagvlak voor de bestaande plannen. Uit deze informatie werd een lijst van wensen gemaakt ten opzichte van het vigerende plan van het ontwerpbureau Omgeving. Deze wensen zijn doorgezet door onze stichting naar het ontwerpbureau in Antwerpen. Na een video presentatie van het ontwerpbureau is een stemming gehouden onder de buurtbewoners, waaruit in meerderheid gekozen werd voor het voorliggende plan als richtinggevend voor de ontwikkeling van het gebied aan de Slaperdijk. Met het plan is het werk nog niet gedaan. Buurtbelang blijft betrokken bij de besluitvorming tijdens de realisatie van het plan.