Het verleden is de vader van het heden

– Agatha Christie

Turfweide

Het project

Historisch besef

De Turfweide is als landschapsmonument ontworpen door Buro Omgeving uit Antwerpen. De plattegrond verwijst naar de ontstaansgeschiedenis en het DNA van Veenendaal; het afgraven van veen en turf als brandstof. Door educatie wordt op een begrijpelijke manier het historisch besef en identiteit van Veenendaal doorgegeven aan de jeugd. De Turfweide is een plek waar de huidige en toekomstige generaties hun gezamenlijke identiteit aan kunnen verbinden.

DNA van Veenendaal

De Turfweide is een initiatief uit de samenleving. Typisch voor de identiteit van Veenendaal is nijverheid, samenleven en beleven. In de planuitwerking, uitvoering en het beheer zijn de buurt en lokale partners betrokken. Een sociaal innovatief project waarbij ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief zijn in het onderhoud van Turfweide.

Biodiversiteit

De Turfweide: meer biodiversiteit, waterbuffering en verscheidenheid aan Flora en Fauna, met aandacht voor de natuurlijke oorsprong. Oude zaadbanken bloeien weelderig, diverse vogelsoorten en andere dieren vinden een vertrouwd en duurzaam onderkomen. De Turfweide zal de oorspronkelijk aanwezige verbinding met Roode Haan en de Grebbelinie versterken. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om nieuwe wandelroutes te creëren en kunnen bezoekers genieten van een uniek stukje landschapsgeschiedenis en natuurontwikkeling. 

Nieuws

Help Turfweide met uw financiële bijdrage.

Doneer en help de Turfweide

Groei en bloei

Onze bewoners

Onze bioloog neemt je mee naar het leven van de planten, struiken, insecten, viervoeters en vogels op het terrein. Het plantenleven ontplooit zich in het voorjaar, kijk naar de foto's en lees over de ontwikkeling van het terrein en de natuur ter plaatse. Klik op de link hieronder om naar de pagina te gaan.

Word vrijwilliger en ondersteun de Turfweide met uw talent.

Word vrijwilliger bij de Turfweide

Het bestuur

Johan Huibers

Voorzitter

Saskia Lucassen

Penningmeester

Marcel Kaijen

Secretaris

Onze partners

De turfweide is mogelijk gemaakt door de finaciele ondersteuning van onze partners
Meer weten over de turfweide? Bekijk de video gemaakt doot Leader Utrecht-Oost.
Wilt u ook vriend van Turfweide worden, laat het ons dan weten.

Word vriend van Turfweide