Historisch besef

Turfweide is als landschapsmonument project ontworpen door Buro Omgeving uit Antwerpen. De plattegrond verwijst naar de ontstaansgeschiedenis en het DNA van Veenendaal; het afgraven van veen en turf als brandstof. Door educatie wordt op een begrijpelijke manier historisch besef en identiteit van Veenendaal doorgegeven aan de jeugd. Turfweide is een plek waar de huidige en toekomstige generaties de gezamenlijke identiteit aan kunnen verbinden.

DNA Veenendaal

Turfweide is een initiatief uit de samenleving. Typisch voor de identiteit van Veenendaal is nijverheid, samenleven en beleven. In de planuitwerking, uitvoering en het beheer zijn de buurt en lokale partners betrokken. Een sociaal innovatief project waarbij ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief zijn in het onderhoud van Turfweide.

Biodiversiteit

Turfweide: meer biodiversiteit, waterbuffering en verscheidenheid aan Flora en Fauna, met aandacht voor de natuurlijke oorsprong. Oude zaadbanken bloeien weelderig, diverse vogelsoorten en andere dieren vinden een vertrouwd en duurzaam onderkomen. De Turfweide zal de oorspronkelijk aanwezige verbinding met Roode Haan en de Grebbelinie versterken. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om nieuwe wandelroutes te creƫren en kunnen bezoekers genieten van een uniek stukje landschapsgeschiedenis en natuurontwikkeling.