Bestuur

Stichting Turfweide Veenendaal heeft als doel vanuit een gezamenlijke identiteit een landschapsmonument te realiseren dat bijdraagt aan biodiversiteit, waterbuffering en sociale cohesie met oog op de toekomst. Lees hier ons beleidsplan. 

Extra financiële achtergrond informatie vindt u in onze begroting en voor de volledigheid bijgevoegd ons Standaardformulier Informatieplicht Fondswervende instellingen

Onze bestuursleden hebben een handelingsbevoegdheid bij vertegenwoordiging door minimaal twee bestuursleden.

Bestuursleden ontvangen geen geldelijke beloning en zijn onbezoldigde bestuurders.

Bestuursleden

Voorzitter

Voorzitter Johan Huibers
Johan Huibers

Secretaris

Voorzitter Johan Huibers
Marcel Kaijen

Penningmeester

Voorzitter Johan Huibers
Saskia Lucassen